Start Realizacje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

  • Instalacja elektryczna i teletechniczna,
  • Budowa lądowiska,  
  • Rozdzielnice NN.
  • Budowa przejścia P.POŻ. i trafostacji.

Zobacz również:

Firma „PODOLSKI”

Budowa stacji transformatorowej wraz z całą infrastrukturą elektryczną zakładu.
ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Realizacja NiceIT