Łejery

Roboty elektryczne i nisko prądowe.

Niepruszewo

Budowa oświetlenia drogowego w Niepruszewie.