Start Realizacje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 2

  • Montaż oświetlenia i osprzętu w całym obiekcie. 
  • Oficjalne otwarcie szpitala nastąpiło 22 maja 2015 r.

Zobacz również:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Instalacja elektryczna i teletechniczna, budowa lądowiska,  rozdzielnice NN. Budowa przejścia P.POŻ. i trafostacji.
ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Realizacja NiceIT