Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Instalacja elektryczna i teletechniczna, budowa lądowiska,  rozdzielnice NN. Budowa przejścia P.POŻ. i trafostacji.

Posted in Realizacje.