Start RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest INSTALBUD Michał Prędki  z siedzibą w Chrzypsku Wielkim (64-412) przy ulicy Łąkowej 18, NIP: 595-137-98-52, REGON: 300060553.
  2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, e-mail: biuro@instalbud-predki.pl.
  3.  Celem zbierania danych, w tym m.in. adresu poczty elektronicznej, jest realizacja bieżącego kontraktu, współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert, prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności.
  4.  Dane udostępnione przez Panią/Pana, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa do ich przekazywania lub naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym np. firmom kurierskim, biuru rachunkowemu, serwisowi IT, bankom oraz kancelariom prawnym. Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia interesów Współadministratorów, które stanowią podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez  Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a następnie po tym czasie usunięte.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 3.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zgoda

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia.

Potwierdza Pan/Pani, że jest świadomy/a praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Realizacja NiceIT