Oferta

Odpowiednie kwalifikacje naszego zespołu w połączeniu z zastosowaniem sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań pozwalają wykonywać każdą inwestycję. Wykonane instalacji elektrycznych zawsze odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Powierzając nam zadania wykonawstwa, możesz mieć pewność, że powstały efekt końcowy będzie działał bezawaryjnie i prawidłowo, aby spełniić Twoje oczekiwania i użyteczność przez długi czas.
Wysoką jakość wykonanych prac i kwalifikacje naszej kadry potwierdzają odbyte szkolenie branżowe i zdobyte certyfikaty.

Po prawej stronie strony klikając odpowiedni dział oferty możesz zapoznać się z naszą specjalizacją.

KOMPLETNA REALIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

  • Oferujemy solidne usługi oraz profesjonalne doradztwo techniczne
  • Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia
  • Stała i wykwalifikowana załoga

Referencje

Graeb Przedsiębiorstwo Drogowe ul. Strzelecka 18G 62-045 Pniewy potwierdza, że firma INSTALBUD Michał Prędki, ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie w okresie od 09.03.2022r. do 22.03.2022r. realizowała zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej" Zakres prac obejmował: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp. Firma z powierzonych robót wywiązała się należycie. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, normami budowlanymi i przepisami. Staranne oraz solidne wykonanie robót, pozwala nam rekomendować firmę INSTALBUD.
GRAEB PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE 31 sierpnia 2023
Elektrogrom Ryszard Stasiak, ul. Leśna 28, 64-410 Sieraków potwierdza, że firma INSTALBUD Michał Prędki, ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie w okresie od 25.11.2021r. do 30.12.2021r. realizowała zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” Zakres prac obejmował:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kWp. Firma z powierzonych robót wywiązała się należycie. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, normami budowlanymi i przepisami. Staranne oraz solidne wykonanie robót, pozwala nam rekomendować firmę INSTALBUD. 
ELEKTROGROM Ryszard Stasiak 13 czerwca 2023
REKLAMY-CHOJAN Alicja Chojan, Kaczlin 68A, 64-410 Sieraków potwierdza, że firma INSTALBUD Michał Prędki, ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie w okresie od 01.02.2023г. do 27.02.2023г. realizowała zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej" Zakres prac obejmował: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,2 kWp. Firma z powierzonych robót wywiązała się należycie. Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną, normami budowlanymi i przepisami. Staranne oraz solidne wykonanie robót, pozwala nam rekomendować firmę INSTALBUD. 
REKLAMY-CHOJAN Alicja Chojan 13 marca 2023
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane REMBUD Leon Gzyl Spółka jawna zaświadcza, że Firma INSTALBUD Michał Prędki 64-410 Chrzypsko Wielkie, ul. Wiśniowa 3 wykonała jako nasz podwykonawca roboty elektryczne i niskoprądowe w okresie od 01. marca 2012 r. do 15. lipca 2013 r. w ramach zrealizowanego zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 83,,tejery" im.Emilii Waśniowskiej o budynek teatru wraz z przebudową zjazdu i rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej" w Poznaniu ul.Brandstaetera 1.
Rembud Leon Gzyl 31 marca 2015
Gmina Wielichowo zaświadcza, że konsorcjum firm: INSTALBUD Michał Prędki ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie, wykonało o okresie od 24 września 2013r. do 25 lipca 2014r. budowę nowego obiektu w ramach zrealizowanego zadania pn. ,,Budowa przedszkola w Wielichowie"
Gmina Wielichowo 01 sierpnia 2014
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie potwierdza wykonanie przez
INSTALBUD - Michal Prędki z siedzibą w Chrzypsku Wielkim przy ul. Wiśniowej 3: Dokończenie realizacji inwestycji pn.: w latach 2013-2015 następujących prac: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia" - dotyczy prac instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
SPZOZ Międzychód 01 września 2015
Gmina Chrzypsko Wielkie z siedzibą przy ul. Głównej 15 w Chrzypsku Wielkim oświadcza, że firma Firma INSTAL BUD Michał Prędki z siedzibą w Chrzypsku Wielkim ul. Wiśniowa nr 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie w roku 2016 wykonywała na rzecz Gminy Chrzypsko Wielkie roboty budowlane polegające na: ,,Uzupełnieniu i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie" W ramach umowy z dnia 14 lipca 2016 r. wykonano: ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 1086 m; montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED - szt. 12; zabudowanie szafek SO wraz z wyposażeniem - szt. 7
Gmina Chrzypsko Wielkie 16 lutego 2017
Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska poświadcza, że firma INSTALBUD Michał Prędki, z siedzibą w Chrzypsku Wielkim (64-412) przy ulicy Wiśniowej 3, w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pobiedziska w rejonie ulicy Wodnej gm. Pobiedziska" realizowanego w ramach umowy nr ZP.2720.7.2016 wykonała: Ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 714 metrów; Montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED - 14 sztuk; Zabudowanie szafki SO wraz z wyposażeniem - 1 sztuka.
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 15 marca 2017

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Ponad 29 letnia specjalizacja i doświadczenie pozwalają zagwarantować naszym Klientom odpowiednie wykonanie usług. Swoją pozycję opieramy na doświadczeniu naszych pracowników. Staramy się, aby każdy Klient był w pełni zadowolony z naszych usług.

ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie
Realizacja NiceIT